Nutidens og fremtidens isolering

Træmateriale har i Skandinavien og Nordamerika i århundreder været anvendt som isoleringsmateriale, typisk i form af savsmuld og høvlspåner. Selv meget gamle konstruktioner med træ som isoleringsmateriale, er forsat intakte og uden tegn på nedbrydning.
 
Et eksempel på træs egenskaber:
 
Træ er et ikke-ledende materiale. Det vil sige at, hvis du hælder kogende vand i en trækop, tager det lang tid før varmen breder sig ud i hånden. Du vil aldrig komme til at brænde fingrene idet koppens yderside kun bliver lunken. Hælder du til gengæld kogende vand i en kop lavet af glas eller keramik, vil du hurtigt komme til at brænde fingrene. Dette eksempel forklarer på en simpel måde hvorfor træ egner sig så godt som isoleringsmateriale. 
 
Som bekendt er det den stillestående luft der hjælper med at isolere.
Træfibre er hule fibre som tillader masser af stillestående luft, både i og omkring fibrene.
 
Derfor er træmateriale i form af træfiber – fremstillet med nutidens produktionsteknologi - som skabt til isoleringsformål. 
 
Træfiberisolering kan også absorbere meget varme og hjælper om sommeren til med at holde bygninger kølige.
 
Træfiber har desuden gode fugtregulerende egenskaber (f.eks. kan dampspærre helt undgås). Træfiberisoleringen kan altså transpotere fugt ud af bygninger og er derfor med til at skabe et væsentligt bedre indeklima. Det er en kvalitet man ikke finder i ret mange andre isoleringsmaterialer.
Ved store renoveringer eller nybygninger kan man istedet for en dampspærre, med fordel anvende en dampbremse, således at rum-fugten transpoteres ud af bygninger i en kontrolleret mængde.
 
Miljømæssigt fås der næppe et bedre materiale: Materialet har et lavt energiforbrug ved fremstilling, det er behageligt at arbejde med (minimal støvmængde og ingen kløe) og på længere sigt kan materialet enten genanvendes eller komposteres.
 
Derudover er træfiber som isoleringsmateriale prismæssigt særdeles konkurrencedygtigt. 
Træfiber loftisolering rockwool glasuld efterisolering bæredygtig,isolering papiruld hørisolering halmhuse træhuse hulmursisolering vinduer tømrerarbejde tømrer tagarbejde renovering nybyggeri snedker murer maler tjærret,værk isopore gutex homatherm thermocell super,eps iso,arctic eps grafit